BELİRTKE TABLOSU

BELİRTKE TABLOSU

  HEDEF         DAVRANIŞ Bilişsel  Alan Duyuşsal Alan

Psikomotor Alan

Ünlem ve bağlama edatları bilgisi

Ünlem ve bağlama edatlarını yazıp-söyleme

X  

 

Türk diline karşı hak ve ödevlerinin farkında oluş

Türk dilini korumak ve doğru kullanma

  X

 

Ev ödevlerini yapmaya razı oluş

Ev ödevlerini zamanında yapma

  X

 

Türk ve Dünya Edebiyatı’ndaki destanlar bilgisi

Türk ve Dünya Edebiyatı’ndaki destanları sınıflandırabilme

X  

 

Edebiyatı sevme

Sürekli edebi eserler okuma

  X

 

Divan edebiyatında nazın türleri bilgisi

İstenilen nazım türünü seçip işaretleyebilme

X

 

 

Güzel yazı yazabilme

Güzel yazı yazma

 

  X

Hızlı okuma alışkanlığı kazanabilme

Hızlı okuyabilme

 

  X

Türk şiirinde kafiye bilgisi

Şiirde kafiyeyi gösterip-yazma

X

 

 

Günlük hayatta edebiyatın rolünü takdir ediş

Edebiyatta kazandığı davranışları günlük hayatta uygulayabilme

 

X

 

Okuyup yazmanın öneminin farkında oluş

Okuma yazmasını sürekli tekrarlarla geliştirme

 

X

 

Güzel bir telaffuz kazanabilme

Türkçe’nin seçkin eserlerinden sürekli örnekler okuma

 

 

X

Türkçe ses olayları bilgisi

Türkçe ses olaylarını söyleyip-yazma

X

 

 

Şiirin şekil özellikleri bilgisi

Şiirin şekil özelliklerini gösterme

X  

 

Cümlenin öğeleri bilgisi

Cümleyi öğelerine ayırma

X

 

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !